Jesteś tutaj:   

2022

Uchwała nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej:
 

- uchwałą nr XL/261/2022 z 31 stycznia 2022 r.
- zarządzeniem nr 8/2022 z 7 lutego 2022 r.
- uchwałą nr XLI/265/2022 z 3 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 17/2022 z 9 marca 2022 r.
- uchwałą nr XLII/269/2022 z 22 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 22/2022 z 11 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z 21 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 29/2022 z 22 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLIV/279/2022 z 23 maja 2022 r.
- zarządzeniem nr 32/2022 z 31 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLV/285/2022 z 30 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem nr 34/2022 z 1 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVI/294/2022 z 14 lipca 2022 r.
- zarządzeniem nr 38/2022 z 22 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLVII/296/2022 z 11 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 47/2022 z 31 sierpnia 2022 r.
- uchwałą nr XLVIII/304/2022 z 20 września 2022 r.
- uchwałą nr XLIX/306/2022 z 29 września 2022 r.
- zarządzeniem nr 50/2022 z 30 września 2022 r.
- uchwałą nr L/312/2022 z 20 października 2022 r.
- zarządzeniem nr 55/2022 z 28 października 2022 r.
- uchwałą nr LI/328/2022 z 24 listopada 2022 r.
- uchwałą nr LII/330/2022 z 30 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 63/2022 z 2 grudnia 2022 r.
- uchwałą nr LIII/340/2022 z 29 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2022 - do pobrania