Jesteś tutaj:   

2017

BUDŻET 2017
 
Uchwała nr XXX/147/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok 
 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 7 
Załącznik nr 9
 
 
 
Uchwała nr XXXI/162/ 2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik 2
 
Uchwała nr XXXII/163/2017  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 marca 2017 r.
sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała Nr XXXIII/169/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r. 
sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  
 
Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała Nr XXXIV/171/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020

Załącznik nr 1
 
 
 
Uchwała Nr XXXVI/177/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 12 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała nr XXXVII/180/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
 
Uchwała nr XXXVII/182/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Uchwała nr XXXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
 
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za II kwartał 2017 r. 
 
Uchwała nr XXXVIII/188/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
 
Uchwała nr XXXVIII/189/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 13 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr XXXIX/193/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
 
Uchwała nr XXXIX/194/ 2017  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 
Załącznik nr 1
 

 
Uchwała nr XL/198/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7  
 

Uchwała nr XL/199/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 14 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała nr XLI/200/2017   Rady Miejskiej w Golinie z 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
Uchwała nr XLII/211/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
 
Uchwała nr XLII/212/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020 
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr XLIV/222/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6  
 
Uchwała nr XXLIV/223/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
 
Uchwała nr XLV/224/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5