Jesteś tutaj:   

2016

BUDŻET   2016
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 58/2015 z dnia 13.11.2015r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Golina na rok 2016
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

Uchwała Nr SO-0951/D/19/5/Ko/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 15.12.2015 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2016 rok 

Uchwała Nr SO-0952/58/5/Ko/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 15.12.2015 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2016 rok

Uchwała Nr SO-0957/58/5/Ko/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 15.12.2015 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_79_2016 z dnia 21.01.2016 roku
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Objaśnienia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI_80_2016 z dnia 21.01.2016 roku
w sprawie  budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2016 z dnia 5.02.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3  

Uchwała Nr SO-0951/52/P/5/Ko/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 12.02.2016 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina

Uchwała Nr SO-0951/20/D/5/Ko/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 12.02.2016 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Golina na rok 2016

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_89_2016 z dnia 31.03.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za I kwartał 2016r.   

Zarządzenie Burmistrza Goliny N17/2016 z dnia 4.04.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny N19/2016 z dnia 27.04.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_91_2016 z dnia 5.05.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIX_92_2016 z dnia 5.05.2016 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_98_2016 z dnia 17.05.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XX_99_2016 z dnia 17.05.2016 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za II kwartał 2016 r.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2016 z dnia 18.05.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2016 z dnia 29.06.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2016 z dnia 27.07.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_109_2016 z dnia 28.07.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIV_110_2016 z dnia 28.07.2016 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2016 z dnia 29.07.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny N r 29/2016 z dnia 26.08.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 31/2016 z dnia 9.09.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2016 z dnia 23.09.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za III kwartał 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_115_2016 z dnia 30.09.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_116_2016 z dnia 30.09.2016 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny N r 36/2016 z dnia 6.10.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016 rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

 
Uchwała nr XXVI/134/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016  
Załącznik Nr 1 
Załącznik Nr 2 
 
Uchwała nr XXVI/135/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016 - 2019 
 
Uchwała nr XXVII/137/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 04 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 
Załącznik Nr 1
 
Uchwała nr XXVII/138/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 04 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019 
 
Uchwała nr XXX/146//2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020
Załącznik Nr 1
 
Uchwała nr XXX/149/2016  Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2016