Jesteś tutaj:   

2015

  BUDŻET   2015

 

Uchwała Nr SO-0951/17/5/Ko/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 10.12.2014 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na
2015 rok 

Uchwała Nr SO-0952/47/5/Ko/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 10.12.2014 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golina na 2015
rok

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I V_11_2015 z dnia 30.01.2015 roku
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2015-2018
Objaśnienia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr I V_12_2015   z dnia 30.01.2015 roku
w sprawie  budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10 

Uchwała Nr SO-0951/55/P/5/Ko/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 27.02.2015 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VI_22_2015   z dnia 6.03.2015 roku
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za I kwartał 2015r. 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_31_2015   z dnia 30.04.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VII_32_2015   z dnia 30.04.2015 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 19/2015 z dnia 7.05.2015r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Golina za rok 2014

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2015 z dnia 8.05.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr VIII_33_2015   z dnia 10.06.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2015 z dnia 30.06.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za II kwartał 2015r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_38_2015   z dnia 8.09.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr X_39_2015   z dnia 8.09.2015 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 39/2015 z dnia 14.08.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XI_47_2015   z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2015 z dnia 30.09.2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za III kwartał 2015r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_48_2015   z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_49_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik 
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_59_2015   z dnia 26.11.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_73_2015   z dnia 30.12.2015 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2015
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XV_74_2015 z dnia 30.12.2015 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Golina na lata 2015-2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Golina za IV kwartał 2015r. 

Wykaz osób i fim, którym została udzielona pomoc publiczna w 2015 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

Wykownanie budżetu za rok 2015