Jesteś tutaj:   

2013

   BUDŻET   2013

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXV_144_2012   z dnia 24.01.2013 roku
w sprawie  budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2013 z dnia 31.01.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

Uchwała Nr SO-0951/42/P/5/Ko/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 14.02.2013 roku
w sprawie  wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Golina


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2013 z dnia 28.02.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 


Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVII_152_2013   z dnia 21.03.2013 roku
w sprawie 
zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 16/2013 z dnia 29.03.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik   

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2013 z dnia 26.04.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXXVIII_154_2013  z dnia 9.05.2013r.
w sprawie 
zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 29/2013 z dnia 3.06.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny  Nr 40/2013 z dnia 19.06.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik  

Zarządzenie Burmistrza Goliny   Nr 45/2013 z dnia 26.07.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2013 z dnia 14.08.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLII_166_2013   z dnia 19.09.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIII_171_2013   z dnia 24.10.2013 roku
w sprawie
zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 65/2013 z dnia 28.10.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1

Załącznik 2

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLIV_177_2013   z dnia 28.11.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 


Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XLV_184_2013   z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie  zmiany
budżetu na rok 2013
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 79/2013 z dnia 31.12.2013r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
Załącznik 1
Załącznik 2

 

Wykaz umorzeń i odroczeń podatkowych za 2013 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2013r.

Wykonanie budżetu za 2013r.