Jesteś tutaj:   

2009

Budżet 2009

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr   z dnia 30.12.2008 roku
w sprawie  budżetu na rok 2009
Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2009 XXXIII_184_2009.pdf Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 07.04.2009 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
ZAŁĄCZNIK Nr 1 XXXIII_184_2009_zał_1.pdf do UCHWAŁY Nr XXXIII/184/2009 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
ZAŁĄCZNIK Nr 2 XXXIII_184_2009_zał_2.pdf do UCHWAŁY Nr XXXIII/184/2009 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
ZAŁĄCZNIK Nr 3 XXXIII_184_2009_zał_3.pdf do UCHWAŁY Nr XXXIII/184/2009 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
ZAŁĄCZNIK Nr 4 XXXIII_184_2009_zał_4.pdf do UCHWAŁY Nr XXXIII/184/2009 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXIII/184/2009 XXXIII_184_2009_uzasadnienie.pdf Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 07.04.2009 roku
  UCHWAŁA Nr XXXVII/205/2009 XXXVII_205_2009.pdf  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXVII/205/2009 XXXVII_205_2009_uzasadnienie.pdf
z dnia 30 czerwca 2009 r.
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie  Nr XXXVII/205/2009 XXXVII_205_2009_zał_1.pdf 
z dnia 30 czerwca 2009 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie  Nr XXXVII/205/2009 XXXVII_205_2009_zał_2.pdf 
z dnia 30 czerwca 2009 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie  Nr XXXVII/205/2009  XXXVII_205_2009_zał_3.pdf
z dnia 30 czerwca 2009 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie  Nr XXXVII/205/2009 XXXVII_205_2009_zał_4.pdf
z dnia 30 czerwca 2009 r.
 
UCHWAŁA Nr XLI/216/2009  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLII/223/2009   Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.
WYKAZ UMORZEŃ W 2009 ROKU:
 
 Pomoc publiczna- zwrot podatku akcyzowego - wykaz za 2009
 
  Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009