Jesteś tutaj:   

2016


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2016 z dnia 21.01.2016r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2016

Zarządzenie Burmistrza GolinyNr 2/2016 z dnia 21.01.2016r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2016 z dnia 21.01.2016r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2016 z dnia 1.02.2016r.
w sprawie kontroli wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2016 z dnia 5.02.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2016 z dnia 12.02.2016r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniujacej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2016 z dnia 12.02.2016r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniujacej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2016 z dnia 12.02.2016r.
w sprawie
powołania Komisji konkursowej opiniujacej oferty na otwarty konkurs
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2016

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2016 z dnia 19.02.2016r.
w sprawie
ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynnosci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podtsawowych prowadzonych przez Gminę Golina na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 10/2016 z dnia 19.02.2016r.
w sprawie
ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynnosci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Golina na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 13/2016 z dnia 15.03.2016r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we wspólwłasności nieruchomości gruntowej 
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2016 z dnia 15.03.2016r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej połozonej w obrębie Węglew
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny N17/2016 z dnia 4.04.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2016 z dnia 21.04.2016r.
w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny N19/2016 z dnia 27.04.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2016 z dnia 18.05.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2016 z dnia 17.06.2016 roku
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2016 z dnia 29.06.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2016 z dnia 27.07.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2016 z dnia 29.07.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 27/2016 z dnia 8.08.2016 roku
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Goliny N r 29/2016 z dnia 26.08.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2016 z dnia 26.08.2016 roku
w sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 31/2016 z dnia 9.09.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2016 z dnia 23.09.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny N r 36/2016 z dnia 6.10.2016 roku
w sprawie  zmiany budżetu na 2016
rok
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 44/2016 z dnia 14.11.2016 roku
w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją paliw do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Załącznik