Jesteś tutaj:   

2007

Zarządzenia Burmistrza 2007

Zarządzenie nr 26.2007 Burmistrza Goliny z dnia 8 sierpnia 2007
w sprawie ogłoszenia nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Zarządzenie nr 22.2007 Burmistrza Goliny z dnia 4 lipca 2007
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na organizację       wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2007 
Zarządzenie nr 20.2007 Burmistrza Goliny z dnia 11 czerwca  2007
w sprawie zmian w budżecie gminy Golina na 2007r.
Zarządzenie nr 16.2007 Burmistrza Goliny z dnia 21 maja 2007
w sprawie ogłoszenia nieruchmości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 15.2007 Burmistrza Goliny z dnia 21 maja 2007
w sprawie ogłoszenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Zarządzenie nr 14.2007 Burmistrza Goliny z dnia 14 maja 2007
w sprawie zmian w budżecie gminy Golina na 2007r.
Zarządzenie nr 11.2007 Burmistrza Goliny z dnia 2 kwietnia 2007
w sprawie ustalenia zasad i trybu ksztów ponoszonych prze uczestników terapii i uczestników spotkań profilaktycznych uzależnień
Zarządzenie nr 7.2007 Burmistrza Goliny z dnia 19 marca 2007
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zarządzenie nr 6.2007 Burmistrza Goliny z dnia 19 marca 2007
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
Zarządzenie nr 5.2007 Burmistrza Goliny z dnia 1 marca 2007
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Zarządzenie nr 4.2007 Burmistrza Goliny z dnia 27 lutego 2007
w sprawie Regulaminu działania Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie
Załącznik: Regulamin  
Zarządzenie nr 3.2007 Burmistrza Goliny z dnia 27 lutego 2007
w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie 
Załącznik: REGULAMIN GKRPA