Zawiadomienie - polder

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13 lutego 2020 r., znak WOO-II.4233.2.2018.WM.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty - Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim"

Zawiadomienie - polder [18.03.2022]

Zawiadomienie - polder [31.08.2022]