Obwieszczenie i projekt decyzji Obwieszcze celu publicznego BNiOŚ 6733.11.2022 - budowa kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia (...) dz.nr ewid.345/13, 2167/2, 2167/7, obr.geod. Golina

Zawiadomienie i obwieszczenie