Stanowisko ds Rolnictwa, Statyki Rolnej, Komunalizacji Mienia Gminnego i Dróg Gminnych, Gospodarka komunalna i lokalowa

Rolnictwo

 
mgr Barbara Stefanowska-Tober
 
Urząd Miejski - pokój nr 2  ( parter)
 
Tel: 241-80-95 wew. 243