Jesteś tutaj:   

Pomoc publiczna

W y k a z
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat  udzielono umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł  oraz
wykaz beneficjentów pomocy publicznej za   okres  od 01 stycznia  do 31 grudnia 2021 roku.
Na  podstawie  art. 37 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U. z 2021,  poz. 305 ze zm.)
Burmistrz Miasta Goliny przedstawia wykaz udzielonej pomocy :
 

Lp.

Nazwisko  i  imię

lub  nazwa  przedsiębiorstwa 

Rodzaj udzielonej pomocy

Kwota      udzielonej pomocy

Przyczyna

1

Derek Ryszard

umorzenie

5.000,00

Ważny interes podatnika

2

Kapturski Sławomir

umorzenie

1.196,00

Ważny interes podatnika

3

Perliński Ryszard

umorzenie

998,00

Ważny interes podatnika

4

OSP Golina

umorzenie

7.432,00

Ważny interes podatnika

5

OSP  Kawnice

umorzenie

3.410,00

Ważny interes podatnika

6

OSP Rosocha

umorzenie

763,00

Ważny interes podatnika

7

Szykowny Tadeusz

umorzenie

6.439,00

Ważny interes podatnika

8

Szymański Tomasz

umorzenie

18.704,50

Ważny interes podatnika

9

Anklewicz Izabela

umorzenie

867,00

Ważny interes podatnika

10

Borkiewicz Maciej

umorzenie

534,00

Ważny interes podatnika

11

Talewicz Grzegorz

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

12

ATT-Sp. z o.o.

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

13

PW AGAT – Sp. z o.o.

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

14

GS SCh Golina

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

 

 

 

 

 

  Golina  2022-05-26

Wykaz
osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku sporządzony na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj udzielonej pomocy

1

Rąbczewski Marcin

Ulga w podatku rolnym

2

Szczepankiewicz Anna

Ulga w podatku rolnym 

3

Kołodziejczak Krzysztof

Ulga w podatku rolnym 

4

Ziółkowski Ryszard

Ulga w podatku rolnym 

5

Szymczak Mariusz

Ulga w podatku rolnym 

6

Wróblewski Tomasz

Ulga w podatku rolnym 

7

 Depczyński Ryszard

Ulga w podatku rolnym 

8

Adamczewski Błażej

Zwrot podatku akcyzowego

9

Adamczewski Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

10

Adamczewski Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

11

Adamczyk Nina

Zwrot podatku akcyzowego

12

Adamska Marzena

Zwrot podatku akcyzowego

13

Andrzejewska Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

14

Andrzejewski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

15

Antczak Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

16

Bartczak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

17

Bartczak Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

18

Bartczak Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

19

Bąkowski Dariusz

Zwrot podatku akcyzowego

20

Bejnek Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

21

Bengier Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

22

Betler Agnieszka

Zwrot podatku akcyzowego

23

Bider Leszek

Zwrot podatku akcyzowego

24

Biegasiewicz Marek

Zwrot podatku akcyzowego

25

Błaszczyk Leszek

Zwrot podatku akcyzowego

26

Bińkowski Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

27

Blaszczyk Leszek

Zwrot podatku akcyzowego

28

Bocian Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

29

Bojarski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

30

Borek Magdalena

Zwrot podatku akcyzowego

31

Borek Roman

Zwrot podatku akcyzowego

32

Borek Zdzisław

Zwrot podatku akcyzowego

33

Brud Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

34

Bryl Michał

Zwrot podatku akcyzowego

35

Bryska Karol

Zwrot podatku akcyzowego

36

Bukowiecki Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

37

Bukowska Aleksandra

Zwrot podatku akcyzowego

38

Burda Anna

Zwrot podatku akcyzowego

39

Burda Dawid

Zwrot podatku akcyzowego

40

Burda Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

41

Chałupniczak Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

42

Chlebowska Wiesława

Zwrot podatku akcyzowego

43

Chlebowski Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

44

Chlebowski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

45

Chojnacki Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

46

Chojnacki Michał

Zwrot podatku akcyzowego

47

Ciesielski Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

48

Ciesielski Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

49

Czajka Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

50

Czapla Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

51

Czapla Joanna

Zwrot podatku akcyzowego

52

Debińska Edyta

Zwrot podatku akcyzowego

53

Czerniak Dawid

Zwrot podatku akcyzowego

54

Depczyński Ryszarda

Zwrot podatku akcyzowego

55

Dobersztyn Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

56

Domiszewski Zdzisław

Zwrot podatku akcyzowego

57

Dopytalski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

58

Dudek Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

59

Dulcyt Leszek

Zwrot podatku akcyzowego

60

Dulcyt Waldemar

Zwrot podatku akcyzowego

61

Dudkowiak Ewelina

Zwrot podatku akcyzowego

62

Dylewski Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

63

Dylewski Mateusz

Zwrot podatku akcyzowego

64

Dylewski Szymon

Zwrot podatku akcyzowego

65

Działak Jan

Zwrot podatku akcyzowego

66

Dzialak Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

67

Fabiszewski Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

68

Falbagowski Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

69

Folta Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

70

Fórmańska Karolina

Zwrot podatku akcyzowego

71

Franikowski Krystian

Zwrot podatku akcyzowego

72

Gaca Anna

Zwrot podatku akcyzowego

73

Galant Marek

Zwrot podatku akcyzowego

74

Głowacka Halina

Zwrot podatku akcyzowego

75

Głowacka Wiesława

Zwrot podatku akcyzowego

76

Głowacka-Szymczak Ewa

Zwrot podatku akcyzowego

77

Głuchowski Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

78

Górniak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

79

Górniak Jan

Zwrot podatku akcyzowego

80

Górniak Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

81

Górniak Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

82

Górny Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

83

Graniczny Włodzimierz

Zwrot podatku akcyzowego

84

Grajczyk Marek

Zwrot podatku akcyzowego

85

Grobelny Daniel

Zwrot podatku akcyzowego

86

Grobelny Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

87

Grochulski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

88

Grzesiak Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

89

Grzesiak Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

90

Gwizdek Mirosława

Zwrot podatku akcyzowego

91

Hajewski Józef

Zwrot podatku akcyzowego

92

Herudziński Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

93

Herudziński Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

94

Hinz Agnieszka

Zwrot podatku akcyzowego

95

Homoncik Kamila

Zwrot podatku akcyzowego

96

Hyzy Jarosław

Zwrot podatku akcyzowego

97

Hyzy Stanisław

Zwrot podatku akcyzowego

98

Ignaszak Małgorzata

Zwrot podatku akcyzowego

99

Jabłońska Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

100

Jabłoński Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

101

Jabłoński Robert

Zwrot podatku akcyzowego

102

Jackowski Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

103

Jakubowski Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

104

Jakubowski Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

105

Jakubowski Zdzisław

Zwrot podatku akcyzowego

106

Janiszewski Emanuel

Zwrot podatku akcyzowego

107

Jankowska Beata

Zwrot podatku akcyzowego

108

Jarmuż Błażej

Zwrot podatku akcyzowego

109

Jarońska Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

110

Jaroński Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

111

Jaroński Wacław

Zwrot podatku akcyzowego

112

Jasiński Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

113

Juszczak Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

114

Juśkiewicz Maria

Zwrot podatku akcyzowego

115

Kaczmarek Bogdan

Zwrot podatku akcyzowego

116

Kaczmarek Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

117

Kaliski Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

118

Kałuzny Dawid

Zwrot podatku akcyzowego

119

Kamiński Dariusz

Zwrot podatku akcyzowego

120

Kanapa Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

121

Kanapa Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

122

Kantorska Ewelina

Zwrot podatku akcyzowego

123

Kapturski Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

124

Karczewska Anna

Zwrot podatku akcyzowego

125

Karmowska Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

126

Karmowski Jarosław

Zwrot podatku akcyzowego

127

Karnafel Patryk

Zwrot podatku akcyzowego

128

Karnafel Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

129

Karpiński Czesław

Zwrot podatku akcyzowego

130

Karpiński Władysław

Zwrot podatku akcyzowego

131

Kasprzyk Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

132

Kasprzyk Roman

Zwrot podatku akcyzowego

133

Kasprzyk Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

134

Kasprzyk Tadeusz

Zwrot podatku akcyzowego

135

Kaźmierczak Joanna

Zwrot podatku akcyzowego

136

Kaźmierczak Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

137

Kaźmierowski Milosz

Zwrot podatku akcyzowego

138

Kaźmierski Józef

Zwrot podatku akcyzowego

139

Kiełczewska Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

140

Kiełducki Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

141

Klichowski Dariusz

Zwrot podatku akcyzowego

142

Klichowski Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

143

Klichowski Robert

Zwrot podatku akcyzowego

144

Klocek Renata

Zwrot podatku akcyzowego

145

Kobierski Marek

Zwrot podatku akcyzowego

146

Kochanek Milena

Zwrot podatku akcyzowego

147

Kocimska Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

148

Kocimski Dawid

Zwrot podatku akcyzowego

149

Kolińska Edyta

Zwrot podatku akcyzowego

150

Kołacka Anna

Zwrot podatku akcyzowego

151

Kołodziejczak Bartosz

Zwrot podatku akcyzowego

152

Kolodziejczak Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

153

Kołodziejczak Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

154

Kołodziejczak Stanisław

Zwrot podatku akcyzowego

155

Konat Włodzimierz

Zwrot podatku akcyzowego

156

Konieczka Beata

Zwrot podatku akcyzowego

157

Konieczka Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

158

Kopczyńska Iwona

Zwrot podatku akcyzowego

159

Kopczyński Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

160

Koprowski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

161

Koszarek Bożena

Zwrot podatku akcyzowego

162

Koszarek Ewa

Zwrot podatku akcyzowego

163

Koszarek Szymon

Zwrot podatku akcyzowego

164

Kościelska Iwona

Zwrot podatku akcyzowego

165

Kotwas Marek

Zwrot podatku akcyzowego

166

Kowalczyk Marianna

Zwrot podatku akcyzowego

167

Kowalski Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

168

Koziorowska Monika

Zwrot podatku akcyzowego

169

Krasucki Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

170

Krol Arkadiusz

Zwrot podatku akcyzowego

171

Kruszyński Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

172

Kryrowicz Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

173

Kryrowicz-Budek Małgorzata

Zwrot podatku akcyzowego

174

Krysiński Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

175

Krysiński Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

176

Kubska Anna

Zwrot podatku akcyzowego

177

Kucharski Mieczysław

Zwrot podatku akcyzowego

178

Kudlewski Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

179

Kujawa Jarosław

Zwrot podatku akcyzowego

180

Kuminkiewicz Lech

Zwrot podatku akcyzowego

181

Kusiołek Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

182

Kwiatkowska Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

183

Kwitoska Małgorzata

Zwrot podatku akcyzowego

184

Laskowska Karolina

Zwrot podatku akcyzowego

185

Lepczyk Marek

Zwrot podatku akcyzowego

186

Lewandowska Katarzyna

Zwrot podatku akcyzowego

187

Lewandowska Magdalena

Zwrot podatku akcyzowego

188

Lubańska Katarzyna

Zwrot podatku akcyzowego

190

Łojewksa Jadwiga

Zwrot podatku akcyzowego

191

Łopacińska Magdalena

Zwrot podatku akcyzowego

192

Łukasiewicz Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

193

Maciaszek Irena

Zwrot podatku akcyzowego

194

Maciejewski Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

195

Maciejewski Stanisław

Zwrot podatku akcyzowego

196

Majewski Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

197

Majewski Roman

Zwrot podatku akcyzowego

198

Malinowski Kamil

Zwrot podatku akcyzowego

199

Malinowski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

200

Marciniak Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

201

Marciniak Jerzy

Zwrot podatku akcyzowego

202

Margalus Aleksandra

Zwrot podatku akcyzowego

203

Miara Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

204

Michalak Marek

Zwrot podatku akcyzowego

205

Michalak Sławomira

Zwrot podatku akcyzowego

206

Michalska Karina

Zwrot podatku akcyzowego

207

Mielcarek Damian

Zwrot podatku akcyzowego

208

Mielcarek Zdzisław

Zwrot podatku akcyzowego

209

Miętkewski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

210

Mili Kamil

Zwrot podatku akcyzowego

211

Mioducki Gerwazy

Zwrot podatku akcyzowego

212

Mirek Kazimiera

Zwrot podatku akcyzowego

213

Mocydlarz Artur

Zwrot podatku akcyzowego

214

Modelski Radosław

Zwrot podatku akcyzowego

215

Myszel Marek

Zwrot podatku akcyzowego

216

Namysłowski Karol

Zwrot podatku akcyzowego

217

Namysłowski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

218

Nawrocki Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

219

Nawrocki Waldemar

Zwrot podatku akcyzowego

220

Nietopiel Roman

Zwrot podatku akcyzowego

221

Nowak Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

222

Nowak Slawomir

Zwrot podatku akcyzowego

223

Nowak Zenon

Zwrot podatku akcyzowego

224

Nowicka Elżbieta

Zwrot podatku akcyzowego

225

Nowicka Monika

Zwrot podatku akcyzowego

226

Nowicki Adam

Zwrot podatku akcyzowego

227

Nowicki Michał

Zwrot podatku akcyzowego

228

Nowińska Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

229

Nowiński Eugeniusz

Zwrot podatku akcyzowego

230

Okonowski Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

231

Okonowski Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

232

Olesiak Ewa

Zwrot podatku akcyzowego

233

Olszewski Radosław

Zwrot podatku akcyzowego

234

Olszyna Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

235

Opielski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

236

Orchowski Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

237

Pacanowski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

238

Pacanowski Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

239

Pałasz Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

240

Pałucki Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

241

Pałucki Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

242

Parus Agnieszka

Zwrot podatku akcyzowego

243

Paszek Helena

Zwrot podatku akcyzowego

244

Paszek Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

245

Pawlaczyk Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

246

Pawlak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

247

Pawlak Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

248

Perlińska Hanna

Zwrot podatku akcyzowego

249

Perlińska Monika

Zwrot podatku akcyzowego

250

Perlińska Teresa

Zwrot podatku akcyzowego

251

Perliński Błażej

Zwrot podatku akcyzowego

252

Perliński Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

253

Perliński Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

254

Piotrowska Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

255

Piwoński Arkadiusz

Zwrot podatku akcyzowego

256

Plewczyński Robert

Zwrot podatku akcyzowego

257

Plocharczyk Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

258

Płóciennik Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

259

Podgórski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

260

Podgórski Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

261

Podlasiński Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

262

Podlesiński Hubert

Zwrot podatku akcyzowego

263

Pokora Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

264

Politańska-Pisula Alina

Zwrot podatku akcyzowego

265

Poilitański Kazimierz

Zwrot podatku akcyzowego

266

Pospieszyńska Magdalena

Zwrot podatku akcyzowego

267

Pujan Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

268

Purol Agnieszka

Zwrot podatku akcyzowego

269

Puszkarek Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

270

Raczyński Marek

Zwrot podatku akcyzowego

271

Radniecka-Dzialak Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

272

Radniecki Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

273

Radniecki Robert

Zwrot podatku akcyzowego

274

Ratajczyk Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

275

Ratajczyk Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

276

Rąbczewski Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

277

Rablewska Katarzyna

Zwrot podatku akcyzowego

278

Robak Maciej

Zwrot podatku akcyzowego

279

Rewers Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

280

Roguszny Marek

Zwrot podatku akcyzowego

281

Roszak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

282

RSP Węglewskie Holendry

Zwrot podatku akcyzowego

283

Rutkowski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

284

Rutkowski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

285

Samulski Józef

Zwrot podatku akcyzowego

286

Skibiszewska Wieslawa

Zwrot podatku akcyzowego

287

Sieczka Bogdan

Zwrot podatku akcyzowego

288

Sieczka Norbert

Zwrot podatku akcyzowego

289

Sieczka Zygmunt

Zwrot podatku akcyzowego

290

Sienkiewicz Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

291

Siepielski Karol

Zwrot podatku akcyzowego

292

Sikorska Alina

Zwrot podatku akcyzowego

293

Sikorski Ireneusz

Zwrot podatku akcyzowego

294

Sikorski Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

295

Sikorski Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

296

Simiński Sylwester

Zwrot podatku akcyzowego

297

Siwczyński Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

298

Siwczyński Wiesław

Zwrot podatku akcyzowego

299

Siwiński Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

300

Skawarek Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

301

Smorawski Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

302

Sompolski Jerzy

Zwrot podatku akcyzowego

303

Soszyński Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

304

Sroczyńska Karolina

Zwrot podatku akcyzowego

305

Sroczyński Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

306

Sroka Błażej

Zwrot podatku akcyzowego

307

Stasiński Sylwester

Zwrot podatku akcyzowego

308

Staszak Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

309

Staszak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

310

Staszak Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

311

Staśkiewicz Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

312

Stefanowska-Tober Barbara

Zwrot podatku akcyzowego

313

Staefanowski Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

314

Stefański Bogdan

Zwrot podatku akcyzowego

315

Stolarski Radosław

Zwrot podatku akcyzowego

316

Strugała Jolanta

Zwrot podatku akcyzowego

317

Strzelczyk Adam

Zwrot podatku akcyzowego

318

Substelny Szymon

Zwrot podatku akcyzowego

319

Sucharski Stanisław

Zwrot podatku akcyzowego

320

Sypniewski Józef

Zwrot podatku akcyzowego

321

Sypniewski Karol

Zwrot podatku akcyzowego

322

Sypniewski Wojciech

Zwrot podatku akcyzowego

323

Szatkowski Stanisław

Zwrot podatku akcyzowego

324

Szczecińska Katarzyna

Zwrot podatku akcyzowego

325

Szczepaniak Marek

Zwrot podatku akcyzowego

326

Szczepaniak Michał

Zwrot podatku akcyzowego

327

Szczepaniak Rafał

Zwrot podatku akcyzowego

328

Szxczepaniak Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

329

Szczepankiewicz Anna

Zwrot podatku akcyzowego

330

Szczeciński Michał

Zwrot podatku akcyzowego

331

Szczublewski Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

332

Szczęsny Zygmunt

Zwrot podatku akcyzowego

333

Szczypiorska Bożena

Zwrot podatku akcyzowego

334

Szkudelski Emil

Zwrot podatku akcyzowego

335

Szkudlarek Artur

Zwrot podatku akcyzowego

336

Szmagaj Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

337

Szubińska Milena

Zwrot podatku akcyzowego

338

Szubiński Karol

Zwrot podatku akcyzowego

339

Szubiński Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

340

Szygenda Jarosław

Zwrot podatku akcyzowego

341

Szygenda Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

342

Szygenda Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

343

Szymaniak Mateusz

Zwrot podatku akcyzowego

344

Szymankiewicz Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

345

Szymankiewicz Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

346

Szymankowski Milosz

Zwrot podatku akcyzowego

347

Szymański Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

348

Szymczak Damian

Zwrot podatku akcyzowego

349

Szymczak Jacek

Zwrot podatku akcyzowego

350

Szymczak Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

351

Szymczak Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

352

Szymczak Monika

Zwrot podatku akcyzowego

353

Szymczak Waldemar

Zwrot podatku akcyzowego

354

Ślebioda Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

355

Ślebioda Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

356

Światek Marzena

Zwrot podatku akcyzowego

357

Świątnicki Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

358

Świtalski Henryk

Zwrot podatku akcyzowego

359

Talewicz Anna

Zwrot podatku akcyzowego

360

Tomczak Bożena

Zwrot podatku akcyzowego

361

Tomczak Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

362

Trębasiewicz Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

363

Tulikowski Adam

Zwrot podatku akcyzowego

364

Tyderka Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

365

Urbaniak Grażyna

Zwrot podatku akcyzowego

366

Urbański Janusz

Zwrot podatku akcyzowego

367

Urycki Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

368

Wachocka Beata

Zwrot podatku akcyzowego

369

Waczyński Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

370

Walczak Dariusz

Zwrot podatku akcyzowego

371

Walczak Mirosław

Zwrot podatku akcyzowego

372

Waleriańczyk Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

373

Wałęsa Rafał

Zwrot podatku akcyzowego

374

Wardęcki Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

375

Warzych Jan

Zwrot podatku akcyzowego

376

Wesołowski Jerzy

Zwrot podatku akcyzowego

377

Wesołowski Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

378

Wesołowski Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

379

Węgrzeniejewski Tadeusz

Zwrot podatku akcyzowego

380

Wieczorek Błażej

Zwrot podatku akcyzowego

381

Wieczorek Marek

Zwrot podatku akcyzowego

382

Wieczorek Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

383

Wieczorek Robert

Zwrot podatku akcyzowego

384

Wielgocka Anna

Zwrot podatku akcyzowego

385

Witasik Alicja

Zwrot podatku akcyzowego

386

Witasik Przemysław

Zwrot podatku akcyzowego

387

Witasik Władysław

Zwrot podatku akcyzowego

388

Witkowska Malgorzata

Zwrot podatku akcyzowego

389

Witkowski Michał

Zwrot podatku akcyzowego

390

Witkowski Waldemar

Zwrot podatku akcyzowego

391

Włosiniak Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

392

Wojciechowski Mariusz

Zwrot podatku akcyzowego

393

Wojdak Mateusz

Zwrot podatku akcyzowego

394

Wojdak Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

395

Wojdak Sławomir

Zwrot podatku akcyzowego

396

Woźniak Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

397

Woźniak Ewa

Zwrot podatku akcyzowego

398

Woźniak Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

399

Woźniak Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

400

Woźniak Zbigniew

Zwrot podatku akcyzowego

401

Woźniewski Jan

Zwrot podatku akcyzowego

402

Wróbel Tadeusz

Zwrot podatku akcyzowego

403

Wróblewski Danuta

Zwrot podatku akcyzowego

404

Wroblewski Andrzej

Zwrot podatku akcyzowego

405

Wróblewski Fabian

Zwrot podatku akcyzowego

406

Wróblewski Konstanty

Zwrot podatku akcyzowego

407

Wróblewski Tomasz

Zwrot podatku akcyzowego

408

Zachwieja Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

409

Zajfert Adam

Zwrot podatku akcyzowego

410

Zalas Piotr

Zwrot podatku akcyzowego

411

Zastawa Jerzy

Zwrot podatku akcyzowego

412

Zbierska Anna

Zwrot podatku akcyzowego

413

Zbierski Krzysztof

Zwrot podatku akcyzowego

414

Ziarniak Aleksander

Zwrot podatku akcyzowego

415

Zieliński Edward

Zwrot podatku akcyzowego

416

Zieliński Marcin

Zwrot podatku akcyzowego

417

Zimny Bogdan

Zwrot podatku akcyzowego

418

Ziółkowski Józef

Zwrot podatku akcyzowego

419

Ziółkowski Ryszard

Zwrot podatku akcyzowego

420

Zmuda Grzegorz

Zwrot podatku akcyzowego

421

Żabierek Bartosz

Zwrot podatku akcyzowego

422

Zabierek Łukasz

Zwrot podatku akcyzowego

423

Żabierek Maciej

Zwrot podatku akcyzowego

424

Żabierek Witold

Zwrot podatku akcyzowego

 

 

 

  Golina 2022-05-26

 

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku (sporządzony na podstwie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz. 305)

Lp

Nazwisko i imię

 

52

DEPCZYŃSKI RYSZARD

1

RSP WĘGLEWSKIE-HOLENDRY

 

53

DĘBIŃSKA EDYTA

2

ADAMCZEWSKI BŁAŻEJ

 

54

DOBERSZTYN ZBIGNIEW

3

ADAMCZEWSKI MARCIN

 

55

DOMISZEWSKI ZDZISŁAW

4

ADAMCZYK NINA

 

56

DOPYTALSKI ANDRZEJ

5

ADAMSKA MARZENA

 

57

DULCYT LESZEK

6

AMBROŻY DARIUSZ

 

58

DULCYT WALDEMAR

7

ANDRZEJEWSKA BARBARA

 

59

DUTKOWIAK EWELINA

8

ANDRZEJEWSKI WOJCIECH

 

60

DYLEWSKI MARIUSZ

9

ANTCZAK MARCIN

 

61

DYLEWSKI MATEUSZ

10

BALCERZAK HENRYK

 

62

DYLEWSKI MATEUSZ

11

BARTCZAK GRZEGORZ

 

63

DYLEWSKI SZYMON

12

BARTCZAK PIOTR

 

64

DZIAŁAK JAN

13

BARTCZAK WIESŁAW

 

65

DZIAŁAK PAWEŁ

14

BĄKOWSKI DARIUSZ

 

66

FALBAGOWSKI MARCIN

15

BĄKOWSKI MICHAŁ

 

67

FOLTA PAWEŁ

16

BEJNEK KRZYSZTOF

 

68

FÓRMAŃSKA KAROLINA

17

BETLER AGNIESZKA

 

69

FRANIKOWSKI KRYSTIAN

18

BIDER LESZEK

 

70

GACA ANNA

19

BIEGASIEWICZ MAREK

 

71

GALANT MAREK

20

BŁASZCZYK LESZEK

 

72

GŁOWACKA WIESŁAWA

21

BOCIAN GRZEGORZ

 

73

GŁOWACKA-SZYMCZAK EWA

22

BOJARSKI PAWEŁ

 

74

GŁOWACKI STANISŁAW

23

BOREK MAGDALENA

 

75

GŁUCHOWSKI KAZIMIERZ

24

BOREK ROMAN

 

76

GÓRNIAK GRZEGORZ

25

BOREK ZDZISŁAW

 

77

GÓRNIAK JAN

26

BRUD JACEK

 

78

GÓRNIAK JOLANTA

27

BRYL MICHAŁ

 

79

GÓRNY SŁAWOMIR

28

BRYSKA KAROL

 

80

GRAJCZYK MAREK

29

BUGAJ ZBIGNIEW

 

81

GRANICZNY WŁODZIMIERZ

30

BUKOWIECKI PIOTR

 

82

GROBELNY DANIEL

31

BURDA ANNA

 

83

GROBELNY HENRYK

32

BURDA DAWID

 

84

GROCHULSKI ANDRZEJ

33

BURDA MARCIN

 

85

GRZESIAK PIOTR

34

CHAŁUPNICZAK PRZEMYSŁAW

 

86

GRZESIAK SŁAWOMIR

35

CHAMERA SŁAWOMIR

 

87

GULCZYŃSKI MARCIN

36

CHAMERA ZBIGNIEW

 

88

GWIZDEK MIROSŁAWA

37

CHLEBOWSKA WIESŁAWA

 

89

HAJEWSKI JÓZEF

38

CHLEBOWSKI JANUSZ

 

90

HERUDZIŃSKI JANUSZ

39

CHLEBOWSKI WOJCIECH

 

91

HERUDZIŃSKI ŁUKASZ

40

CHOJNACKI HENRYK

 

92

HINZ AGNIESZKA

41

CHOJNACKI MICHAŁ

 

93

HYŻY JAROSŁAW

42

CHOJNACKI SŁAWOMIR

 

94

HYŻY STANISŁAW

43

CIESIELSKI GRZEGORZ

 

95

IGNASZAK MAŁGORZATA

44

CIESIELSKI JANUSZ

 

96

JABŁOŃSKA ELŻBIETA

45

CIESIELSKI KRZYSZTOF

 

97

JABŁOŃSKI PIOTR

46

CZAJKA WOJCIECH

 

98

JABŁOŃSKI ROBERT

47

CZAPLA BARBARA

 

99

JACKOWSKI JACEK

48

CZAPLA JOANNA

 

100

JACKOWSKI WIESŁAW

49

CZERNIAK DAWID

 

101

JAKUBOWSKI HENRYK

50

CZERNIAK MAŁGORZATA

 

102

JAKUBOWSKI WIESŁAW

51

ĆWIEK IWONA

 

103

JAKUBOWSKI ZDZISŁAW

104

JANISZEWSKI EMANUEL

 

161

KOPCZYŃSKA IWONA

105

JANKOWSKA BEATA

 

162

KOPCZYŃSKI KRYSTIAN

106

JARMUŻ BŁAŻEJ

 

163

KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF

107

JAROŃSKA BARBARA

 

164

KOPROWSKI ANDRZEJ

108

JAROŃSKI MIROSŁAW

 

165

KOSZAREK BOŻENA

109

JAROŃSKI WACŁAW

 

166

KOSZAREK EWA

110

JASIŃSKI KRZYSZTOF

 

167

KOSZAREK SZYMON

111

JEZIORSKI RYSZARD

 

168

KOŚCIELSKA IWONA

112

JUSZCZAK PAWEŁ

 

169

KOTWAS MAREK

113

JUŚKIEWICZ JAROSŁAW

 

170

KOWALCZYK MARIANNA

114

KACZMAREK BOGDAN

 

171

KOWALSKI PAWEŁ

115

KACZMAREK KRZYSZTOF

 

172

KOWALSKI PIOTR

116

KALISKI JANUSZ

 

173

KOZIOROWSKA MONIKA

117

KAŁUŻNY DAWID

 

174

KRASUCKI MIROSŁAW

118

KAŁUŻNY KRZYSZTOF

 

175

KRÓL ARKADIUSZ

119

KAMIŃSKA JOLANTA

 

176

KRUSZYŃSKI PIOTR

120

KAMIŃSKI DARIUSZ

 

177

KRYROWICZ SŁAWOMIR

121

KANAPA ANDRZEJ

 

178

KRYROWICZ-BUDEK MAŁGORZATA

122

KANAPA TOMASZ

 

179

KRYSIŃSKI PAWEŁ

123

KANTORSKA EWELINA

 

180

KRYSIŃSKI TOMASZ

124

KAPTURSKI PRZEMYSŁAW

 

181

KUBSKA ANNA

125

KARCZEWSKA ANNA

 

182

KUCHARSKI KAROL

126

KARMOWSKA ELŻBIETA

 

183

KUCHARSKI MIECZYSŁAW

127

KARMOWSKI JAROSŁAW

 

184

KUJAWA JAROSŁAW

128

KARNAFEL FRANCISZEK

 

185

KUMINKIEWICZ LECH

129

KARNAFEL HANNA

 

186

KUSIOŁEK WIESŁAW

130

KARNAFEL PATRYK

 

187

KWIATKOWSKA ELŻBIETA

131

KARNAFEL WALDEMAR

 

188

KWITOWSKA MAŁGORZATA

132

KARPIŃSKI CZESŁAW

 

189

LEPCZYK MAREK

133

KARPIŃSKI WŁADYSŁAW

 

190

LEWANDOWSKA KATARZYNA

134

KASPRZYK PIOTR

 

191

LEWANDOWSKA MAGDALENA

135

KASPRZYK ROMAN

 

192

LUBAŃSKA KATARZYNA

136

KASPRZYK RYSZARD

 

193

ŁOJEWSKA JADWIGA

137

KASPRZYK TADEUSZ

 

194

ŁOPACIŃSKA MAGDALENA

138

KAŹMIERCZAK JOANNA

 

195

ŁUKASIEWICZ WIESŁAW

139

KAŹMIERCZAK ZBIGNIEW

 

196

MACIASZEK JAN

140

KAŹMIEROWSKI JAROSŁAW

 

197

MACIEJEWSKI JANUSZ

141

KAŹMIERSKI JÓZEF

 

198

MACIEJEWSKI STANISŁAW

142

KIEŁDUCKI WOJCIECH

 

199

MAJEWSKI MARIUSZ

143

KLICHOWSKI DARIUSZ

 

200

MAJEWSKI ROMAN

144

KLICHOWSKI MARCIN

 

201

MALINOWSKI KAMIL

145

KLICHOWSKI ROBERT

 

202

MALINOWSKI PAWEŁ

146

KLIMCZAK HALINA

 

203

MARCINIAK JACEK

147

KLOCEK RENATA

 

204

MARCINIAK JERZY

148

KOBIERSKI MAREK

 

205

MARGALUS ALEKSANDRA

149

KOCHANEK MILENA

 

206

MIARA JOLANTA

150

KOCIMSKA JOLANTA

 

207

MICHALAK MAREK

151

KOCIMSKI DAWID

 

208

MICHALSKA KARINA

152

KOLIŃSKA EDYTA

 

209

MIELCAREK DAMIAN

153

KOŁACKA ANNA

 

210

MIELCAREK ZDZISŁAW

154

KOŁODZIEJCZAK BARTOSZ

 

211

MIĘTKIEWSKI WOJCIECH

155

KOŁODZIEJCZAK KRZYSZTOF

 

212

MILI KAMIL

156

KOŁODZIEJCZAK KRZYSZTOF

 

213

MIODUCKI GERWAZY

157

KOŁODZIEJCZAK STANISŁAW

 

214

MIODUCKI WIESŁAW

158

KONAT WŁODZIMIERZ

 

215

MIREK KAZIMIERA

159

KONIECZKA BEATA

 

216

MOCYDLARZ ARTUR

160

KONIECZKA JACEK

 

217

MODELSKI RADOSŁAW

218

MYSZEL MAREK

 

275

PRZYBYLSKI TOMASZ

219

NAMYSŁOWSKI KAROL

 

276

PUJAN GRZEGORZ

220

NAMYSŁOWSKI PAWEŁ

 

277

PUROL AGNIESZKA

221

NAWROCKI JACEK

 

278

PUROL ŁUKASZ

222

NAWROCKI WALDEMAR

 

279

PUSZKAREK ANDRZEJ

223

NAWROT KAROL

 

280

RACZYŃSKI MAREK

224

NIETOPIEL ROMAN

 

281

RADNIECKA-DZIAŁAK JOLANTA

225

NOWAK MARIUSZ

 

282

RADNIECKI ANDRZEJ

226

NOWAK SŁAWOMIR

 

283

RADNIECKI ROBERT

227

NOWAK ZENON

 

284

RADNIECKI ROMAN

228

NOWICKA ELŻBIETA

 

285

RATAJCZYK SŁAWOMIR

229

NOWICKA MONIKA

 

286

RATAJCZYK TOMASZ

230

NOWICKI ADAM

 

287

RĄBCZEWSKI MARCIN

231

NOWICKI MICHAŁ

 

288

RĄBLEWSKA KATARZYNA

232

NOWIŃSKA BARBARA

 

289

REWERS KRZYSZTOF

233

NOWIŃSKI EUGENIUSZ

 

290

ROGUSZNY MAREK

234

OKONOWSKI MARIUSZ

 

291

ROSZAK GRZEGORZ

235

OKONOWSKI SŁAWOMIR

 

292

RUTKOWSKI ANDRZEJ

236

OLESIAK EWA

 

293

RUTKOWSKI WOJCIECH

237

OLSZEWSKI RADOSŁAW

 

294

SAMULSKI JÓZEF

238

OLSZYNA HENRYK

 

295

SIECZKA BOGDAN

239

OPIELSKI WOJCIECH

 

296

SIECZKA NORBERT

240

ORCHOWSKA SYLWIA

 

297

SIECZKA ZYGMUNT

241

ORCHOWSKI PIOTR

 

298

SIENKIEWICZ HENRYK

242

PACANOWSKI PAWEŁ

 

299

SIEPIELSKI KAROL

243

PACANOWSKI ZBIGNIEW

 

300

SIKORSKA ALINA

244

PAŁASZ RYSZARD

 

301

SIKORSKI IRENEUSZ

245

PAŁUCKI ANDRZEJ

 

302

SIKORSKI TOMASZ

246

PAŁUCKI MIROSŁAW

 

303

SIKORSKI WIESŁAW

247

PARUS AGNIESZKA

 

304

SIMIŃSKI SYLWESTER

248

PASZEK HELENA

 

305

SIWCZYŃSKI MARIUSZ

249

PASZEK KRZYSZTOF

 

306

SIWCZYŃSKI WIESŁAW

250

PASZEK SŁAWOMIR

 

307

SIWIŃSKI GRZEGORZ

251

PAWLACZYK KRZYSZTOF

 

308

SKIBISZEWSKA WIESŁAWA

252

PAWLAK GRZEGORZ

 

309

SKWAREK MARIUSZ

253

PAWLUS BOŻENA

 

310

SMORAWSKI JACEK

254

PERLIŃSKA HANNA

 

311

SOMPOLSKI JERZY

255

PERLIŃSKA MONIKA

 

312

SOSZYŃSKI SŁAWOMIR

256

PERLIŃSKA TERESA

 

313

SROCZYŃSKA KAROLINA

257

PERLIŃSKI BŁAŻEJ

 

314

SROCZYŃSKI GRZEGORZ

258

PERLIŃSKI ŁUKASZ

 

315

SROKA BŁAŻEJ

259

PERLIŃSKI PRZEMYSŁAW

 

316

STASIŃSKI SYLWESTER

260

PERLIŃSKI WOJCIECH

 

317

STASZAK JOLANTA

261

PILARCZYK MAREK

 

318

STASZAK SŁAWOMIR

262

PIOTROWSKA BARBARA

 

319

STAŚKIEWICZ MIROSŁAW

263

PIWOŃSKI ARKADIUSZ

 

320

STEFANOWSKA - TOBER BARBARA

264

PLEWCZYŃSKI ROBERT

 

321

STEFANOWSKI TOMASZ

265

PŁOCHARCZYK MARIUSZ

 

322

STEFAŃSKI BOGDAN

266

PŁÓCIENNIK TOMASZ

 

323

STOLARSKI RADOSŁAW

267

PODGÓRSKI ANDRZEJ

 

324

STRUGAŁA JOLANTA

268

PODGÓRSKI ZBIGNIEW

 

325

STRZELCZYK ADAM

269

PODLASIŃSKI PAWEŁ

 

326

SUBSTELNY SZYMON

270

PODLESIŃSKI HUBERT

 

327

SUCHARSKI STANISŁAW

271

POKORA ANDRZEJ

 

328

SYPNIEWSKI JÓZEF

272

POLITAŃSKA-PISULA ALINA

 

329

SYPNIEWSKI KAROL

273

POLITAŃSKI KAZIMIERZ

 

330

SYPNIEWSKI WOJCIECH

274

POSPIESZYŃSKA MAGDALENA

 

331

SZADKOWSKI WOJCIECH

332

SZATKOWSKI STANISŁAW

 

389

WESOŁOWSKI TOMASZ

333

SZCZECIŃSKA KATARZYNA

 

390

WESOŁOWSKI ZBIGNIEW

334

SZCZEPANIAK MAREK

 

391

WĘGRZENIEJEWSKI TADEUSZ

335

SZCZEPANIAK MICHAŁ

 

392

WIECZOREK BŁAŻEJ

336

SZCZEPANIAK RYSZARD

 

393

WIECZOREK KAROL

337

SZCZEPANIAK STANISŁAW

 

394

WIECZOREK MAREK

338

SZCZEPANKIEWICZ ANNA

 

395

WIECZOREK PIOTR

339

SZCZEPANKIEWICZ ŻANETA

 

396

WIECZOREK PIOTR

340

SZCZEPAŃSKI MICHAŁ

 

397

WIECZOREK ROBERT

341

SZCZĘSNY ZYGMUNT

 

398

WIECZOREK TOMASZ

342

SZCZUBLEWSKI MIROSŁAW

 

399

WITASIK ALICJA

343

SZCZYPIORSKA BOŻENA

 

400

WITASIK MIRONA

344

SZEFLIŃSKI ŁUKASZ

 

401

WITASIK PRZEMYSŁAW

345

SZELĄG BARBARA

 

402

WITASIK WŁADYSŁAW

346

SZKUDELSKI EMIL

 

403

WITKOWSKA MAŁGORZATA

347

SZKUDLAREK ARTUR

 

404

WITKOWSKI MARIUSZ

348

SZMAGAJ ZBIGNIEW

 

405

WITKOWSKI MICHAŁ

349

SZUBIŃSKA MILENA

 

406

WITKOWSKI WALDEMAR

350

SZUBIŃSKI KAROL

 

407

WŁOSINIAK ANDRZEJ

351

SZUBIŃSKI TOMASZ

 

408

WOJCIECHOWSKI MARIUSZ

352

SZYGENDA ANDRZEJ

 

409

WOJDAK MATEUSZ

353

SZYGENDA MIROSŁAW

 

410

WOJDAK PIOTR

354

SZYMANIAK MATEUSZ

 

411

WOJDAK SŁAWOMIR

355

SZYMANKIEWICZ MARCIN

 

412

WOŹNIAK ANDRZEJ

356

SZYMANKIEWICZ PIOTR

 

413

WOŹNIAK EWA

357

SZYMANKOWSKI WIESŁAW

 

414

WOŹNIAK KRZYSZTOF

358

SZYMAŃSKI ŁUKASZ

 

415

WOŹNIAK TOMASZ

359

SZYMCZAK JACEK

 

416

WOŹNIAK ZBIGNIEW

360

SZYMCZAK MARIUSZ

 

417

WOŹNIEWSKI JAN

361

SZYMCZAK MARIUSZ

 

418

WRÓBEL TADEUSZ

362

SZYMCZAK MONIKA

 

419

WRÓBLEWSKA DANUTA

363

SZYMCZAK RÓŻA

 

420

WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

364

SZYMCZAK WALDEMAR

 

421

WRÓBLEWSKI FABIAN

365

ŚLEBIODA MARIUSZ

 

422

WRÓBLEWSKI KONSTANTY

366

ŚLEBIODA PRZEMYSŁAW

 

423

WRÓBLEWSKI TOMASZ

367

ŚWIĄTEK MARZENA

 

424

ZACHWIEJA MARCIN

368

ŚWIĄTNICKI KRZYSZTOF

 

425

ZAJFERT ADAM

369

ŚWINKA RENATA BARBARA

 

426

ZASTAWA JERZY

370

ŚWITALSKI HENRYK

 

427

ZBIERSKA ANNA

371

TALEWICZ ANNA

 

428

ZBIERSKI KRZYSZTOF

372

TOMCZAK BOŻENA

 

429

ZIARNIAK ALEKSANDER

373

TOMCZAK GRZEGORZ

 

430

ZIELIŃSKI EDWARD

374

TRĘBASIEWICZ TOMASZ

 

431

ZIELIŃSKI MARCIN

375

TULIKOWSKI ADAM

 

432

ZIMNY BOGDAN

376

URBANIAK GRAŻYNA

 

433

ZIÓŁKOWSKI JÓZEF

377

URBAŃSKI JANUSZ

 

434

ZIÓŁKOWSKI RYSZARD

378

URYCKI RYSZARD

 

435

ZMUDA GRZEGORZ

379

WACHOCKA BEATA

 

436

ŻABIEREK ŁUKASZ

380

WACZYŃSKI MARIUSZ

 

437

ŻABIEREK MACIEJ

381

WALCZAK DARIUSZ

 

438

ŻABIEREK WITOLD

382

WALCZAK MIROSŁAW

     

383

WALERIAŃCZYK ZBIGNIEW

   

 

384

WAŁĘSA RAFAŁ

   

 

385

WARDĘCKI PIOTR

     

386

WARZYCH JAN

     

387

WESOŁOWSKI BOGUMIŁ

     

388

WESOŁOWSKI JERZY

     

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym

w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na  podstawie  art. 37 ustawy  o  finansach   publicznych  z  27 sierpnia 2009roku (Dz.U. z 2021,  poz. 305)   

Burmistrz Goliny przedstawia wykaz udzielonej pomocy:

 

Lp.

Nazwisko  i  imię

lub  nazwa  przedsiębiorstwa

Rodzaj udzielonej pomocy

Kwota      udzielonej pomocy

Przyczyna

1.

ATT-Sp. z o.o.

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

2.

PW AGAT – Sp. z o.o.

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

3.

Talewicz Grzegorz

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

4.

Gminna Spółdzielnia

” SCh” w Golinie

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

5.

Derek Ryszard

odroczenie

 

Ważny interes podatnika

6.

OSP  Kawnice

umorzenie

3.410,00

Ważny interes podatnika

7.

OSP Golina

umorzenie

7.432,00

Ważny interes podatnika

8.

OSP Rosocha

umorzenie

763,00

Ważny interes  podatnika

9.

Kółko Rolnicze Przyjma

umorzenie

668,00

Ważny interes podatnika

10.

Przybylski Jan

umorzenie

2.367,00

Ważny interes podatnika

10.

Szymański Tomasz

umorzenie

26.235,00

Ważny interes  podatnika

11.

Szykowny Tadeusz

umorzenie

5.652,00

Ważny interes podatnika

12.

Szefliński Piotr

umorzenie

6.876,00

Ważny interes podatnika

13.

Piasecka Sabina

umorzenie

1.090,00

Ważny interes podatnika

14.

Derek Ryszard

umorzenie

10.000,00

Ważny interes podatnika

15.

Derek Ryszard

rozłożenie na raty

 

Ważny interes podatnika

 

                                                                                                                                 Burmistrz Goliny

                                                                                                                              Mirosław Durczyński