OŚiGW.6220-3.12.2022 - Decyzja "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 282 (obręb 0005) w obrębie ew. Brzeźniak, Gmina Golina"

Decyzja