Aktualnie obowiązujące dokumenty

Aktualnie obowiązujące dokumenty od 8 lutego 2018 r. do składania

w sprawie dofinansowania/finansowania z funduszu GKRPA, wypełniane komputerowo

zgodnie z pouczeniem w dokumentach.

 

Osobą do kontaktu jest Pani  Kinga Szykowna -Sekretarz GKRPA.

Tel.  (63) 241-80-95 wew. 252 

e-mail: k.szykowna@golina.pl  

1. Oferta do Burmistrza Goliny o dofinansowanie  -pobierz 

2. Zaktualizowana kalkulacja do oferty -pobierz