HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.

 

    Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2019  z 30 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina.