OŚiGW.6220-11.7.2021 - Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Węglew

Decyzja środowiskowa nr sprawy OŚiGW.6220-11.7.2021  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Węglew, gmina Golina, powiat konińskiˮ, działki o numerach ewidencyjnych 398/1 i 399/2 obręb Węglew

Treść decyzji - do pobrania