Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury gminy Golina - informacje

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

Dział  II - Organizacja instytucji kultury

Dział III - Mienie instytucji kultury

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja  instytucji kultury