XLV sesja Rady Miejskiej w Golinie

 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji.
 4. Zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 302).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „AKTYWNI RAZEM” (projekt nr 303).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Rosocha (projekt nr 304).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (projekt nr 305).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 - 2028 (projekt nr 306).
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński