Niedziela, 14 sierpień. Imieniny Alfreda i Euzebiusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Na podstawie §23 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/233/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 400) Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na III kadencję
(2022 - 2024). Ustala się datę wyborów na dzień 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godzinach 11:00 - 16:00. Zapraszamy młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Golina do zgłaszania kandydatur i wzięcia udziału w wyborach. Życzymy powodzenia!

 

Treść Zarządzenia Burmistrza z dnia 7 lutego 2022 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie