Poniedziałek, 29 listopad. Imieniny Błażeja i Saturnina.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany  ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.  Inicjatywa jest skierowana do stu dwudziestu  mieszkańców naszej gminy, w tym sześćdziesięcioro dzieci.

             Wspomniany projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i składa się z kilku działań: z kursu pływania, ze szkolenia pomocy przedmedycznej, ze szkolenia prawidłowego zachowania się w kajaku,  z wycieczki „Pawełkiem” po jeziorach oraz z dużego rodzinnego spływu kajakowego. W roku 2021  i na początku 2022 zaplanowaliśmy realizację  zadania pn. „W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam”- sześćdziesięciu  uczniów ze szkół z gminy Golina  w wieku od 7 do 15 lat będzie uczęszczać na  basen  na kurs pływania prowadzony przez ratowników WOPR-u z Konina.  Uczestnicy zostali podzieleni na dziesięcioosobowe grupy. Kryterium podziału stanowił poziom umiejętności pływackich. Od 23 października  do 18 grudnia 2021  na zajęcia będzie uczęszczać czterdziestu  uczestników projektu.  Dla tych czterech grup-  początkujących i średnozawansowanych przewidziano piętnastogodzinny program zajęć składający się z trzech bloków (oswajanie z wodą, nauka pływania i doskonalenie).

Młodzież i dzieci  dzielnie ćwiczą co sobotę i widać już efekty.

Bardzo dziękujemy nauczycielom: panom Piotrowi Jabłońskiemu i Przemysławowi Ciesielskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie,  panu Michałowi Witkowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konponickiej w Radolinie, pani Ewie Koper oraz pani Karolinie Walczak ze Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach oraz pani Agnieszce Borowskiej i panu Marcinowi Ziemniczakowi ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Przyjmie za pomoc w rekrutacji oraz realizacji projektu.

                                                     Karolina Kasprzak