Poniedziałek, 15 sierpień. Imieniny Marii i Napoleona.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew- Przebudowa dróg gminnych; ulice: Malczewskiego, Kossaka , Wyspiańskiego to kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Gminę w bieżącym roku. Inwestycja polega na przebudowie wraz z odwodnieniem ul. Malczewskiego o dł. 224 m, ul. Kossaka o dł. 303 m i ul. Wyspiańskiego o dł. 158 m w m. Węglew. W ramach projektu wykonana zostanie jezdnia wraz z chodnikami, zjazdy do posesji,wyniesione skrzyżowania zapewniające bezpieczeństwo pieszych na drodze oraz przebudowa kolektora deszczowego na odcinku objętym przebudową.

Inwestycja ma szczególne znaczenie z uwagi na znajdującą się w pobliżu Szkołę Podstawową w Kawnicach, Publiczne Przedszkole, Boisko Orlik oraz budynki użyteczności publicznej.

Zamówienia na realizację inwestycji udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na skutek którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński. Umowę z wykonawcą podpisał Burmistrz Goliny- Mirosław Durczyński w dniu 15 marca br. 

Wartość przedsięwzięcia wynosi 2 872 942,99 zł z czego 2 700 566,41 zł zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast  172 376,57 zł stanowi wkład własny Gminy Golina.