Wtorek, 09 sierpień. Imieniny Romana i Romualda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News


KOMUNIKAT
Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2022 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz.149) w trosce o bezpieczeństwo interesantów, mieszkańców gminy Golina oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Golinie na okres od dnia 31 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 r., Urząd Miejski w Golinie wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsługi interesantów:

 1. Wizyty osobiste na terenie Urzędu możliwe są jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki.

W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i godziny wizyty w Urzędzie telefonicznie, z właściwym merytorycznie pracownikiem. Wejście do Urzędu będzie możliwe tylko w wyznaczonym terminie.

2. Sprawy urzędowe będą załatwiane w formie telefonicznej i korespondencyjnej:

-        pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina;

-       drogą elektroniczną email: golina@golina.pl;

-       przez skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

Pisma, wnioski i podania w formie papierowej można składać do Skrzynki Podawczej umieszczonej w przedsionku w wejściu do budynku Urzędu.

4. Urząd Miejski w Golinie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Jednak zmniejszenie intensywności kontaktów osobistych przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu pozostaje infolinia: 63 241 80 95 lub 63 249 39 17.

Ważniejsze numery wewnętrzne:

  • Informacja ? 230;
  • Sekretariat ? 231;
  • Kierownik USC, dowody osobiste ? 252;
  • Stanowisko ds. ewidencji ludności ? 253;
  • Stanowisko ds. działalności gospodarczej, wycinka drzew ? 250;
  • Stanowisko ds. gospodarki odpadami ? 247;
  • Stanowisko ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy ? 248;
  • Stanowisko ds. wymiaru podatków ? 244, 245.

4. Od dnia 31 stycznia 2022 r. zawieszamy możliwość wpłat kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie. Przypominamy, że wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu, w banku lub na poczcie:

-       opłaty za zagospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub przesłanych do Państwa informacjach;

-       należne gminie Golina opłaty (podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty skarbowe opłaty za koncesje alkoholowe, opłaty targowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne) należy wpłać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Konin oddz. Golina 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010

5. Burmistrz Goliny informuje, iż od dnia 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach indywidualnych oraz w sprawach skarg i wniosków.

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej www.golina.pl.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość i współpracę.

 

Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny