Wtorek, 09 sierpień. Imieniny Romana i Romualda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Harmonogram odbioru odpadów od miesiąca luty 2022 - SELEKTYWNE

Harmonogram odbioru odpadów od miesiąca luty 2022 - ZMIESZANE + POPIIÓŁ

 

 


Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą XXXVII/234/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 listopada 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł od osoby miesięcznie - w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny (osobom posiadającym kompostownik przysługuje ulga 1,00 zł od osoby miesięcznie),

- 40,00 zł od osoby miesięcznie -  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (odpady zbierane w sposób nieselektywny).

Zawiadomienia o zmianie stawki będą dostarczane do Państwa wraz z Decyzją podatkową.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 2022 roku pozostają be zmian.

 

Mirosław Durczyński

Burmistrz Goliny