Poniedziałek, 29 listopad. Imieniny Błażeja i Saturnina.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

103 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości –jest niebywałą okazją do chwili refleksji nad Ojczyzną i patriotyzmem dorosłych, dzieci i młodzieży. Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Golina dla Niepodległej” zorganizowany został przez Dom Kultury w Golinie w dn. 4 listopada 2021 r. był okazją ku temu. Patronat honorowy objął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński.

Przegląd – to wspaniała okazja, aby przypomnieć dzieciom, młodzieży w sposób przystępny o obowiązku umiłowania Ojczyzny. Uczy on także szacunku do historii i wzmacnia narodową tożsamość, ponadto rozwija współpracę między rodzinami dzieci, środowiskiem lokalnym a instytucjami oświaty i kultury. Celem Przeglądu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań oraz przywracanie naszej zbiorowej pamięci dziejów ojczystych i polskich pieśni ipiosenek patriotycznych.

Nie można budować patriotyzmu bez fundamentalnej wiedzy
o przeszłości własnej ojczyzny
 

Wspólne przeżywanie świąt lokalnych i narodowych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, wycieczki do tych miejsc, wspólne uczenie się i śpiewanie pieśni patriotycznych integrują i ukazują współczesne oblicze patriotyzmu dnia codziennego.

Wystąpiło na scenie ok. 90 dzieci z następujących placówek: Przedszkole „Baśniowy Dworek” z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Przyjmie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie.

Jury w składzie: Elżbieta Jakubowska, Artur Wieczorek, Arkadiusz Maślak– miało nie lada trudne zadanie. Wyniki ogłosił dyrektor DK Damian Ciesielski, podsumowując krótko całokształt występów. Przyznano wszystkim uczestnikom  nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach zostały przydzielone wyróżnienia:

Kategoria I: przedszkola

Przyznano wyróżnienia: Przedszkole „Baśniowy Dworek” z oddziałami integracyjnymi: Grupa Komnata Kopciuszka.

Kategoria II: klasy I-IV

Zespół Muzyczny ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie.

Kategoria III: klasy V-VIII

Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Przyjmie.

Ponadto przyznano nagrodę Burmistrza Goliny, którą otrzymał Zespół Marzenie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz nagrody przygotowane przez organizatorów. Wręczali je Członkowie Komisji, a uścisk ręki dla malucha był niezapomnianym przeżyciem.