Sobota, 26 listopad. Imieniny Konrada i Sylwestra.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Obsługi Mieszkańca Gminne Centrum Informacji
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Burmistrz wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom za rok szkolny 2019/2020

     W dniu 21 września br. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński odwiedził szkoły podstawowe w Golinie, Kawnicach i Przyjmie by wręczyć stypendia najzdolniejszym uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym sportowe.

     Stypendium zostało przyznane po raz trzeci. To kolejny rok, kiedy Burmistrz Goliny docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

     Stypendium Burmistrza Goliny za rok szkolny 2019/2020 przyznano 88 najzdolniejszym uczniom klas IV - VIII uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Golina. W tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19 uroczystość w każdej ze szkół miała kameralny charakter, bez udziału rodziców uczniów. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński w obecności Sekretarz Goliny Pani Anny Górznej, Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Golinie Pani Emilii Bajdek, dyrektorów szkół oraz wychowawców wręczył wyróżnionym uczniom pamiątkowe dyplomy.  

     Burmistrz Goliny pogratulował stypendystom osiągnięcia wysokich wyników w nauce oraz sukcesów w innych dziedzinach oraz życzył im kolejnych sukcesów. Podziękowania zostały również skierowane do nauczycieli, których wiedza i doświadczenie zaprocentowały wynikami uczniów. Burmistrz poprosił o przekazanie gratulacji rodzicom stypendystów, których sukcesy są powodem do dumy.

     Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano uczniom, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie szkolnym na poziomie co najmniej 5,2 w klasach IV-VI oraz 5,0 w klasach VII-VIII oraz zajęli czołowe miejsce na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Wyróżnieni uczniowie otrzymali stypendium w kwocie 520 zł za osiągnięcia indywidulane i 390 zł za osiągnięcia zespołowe. Stypendia zostały przekazane jednorazowo na rachunki bankowe wskazane przez rodziców uczniów.

Lista przyznanych stypendiów

-       Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie - stypendium otrzymało 36 uczniów, w tym 2 za osiągnięcia sportowe,

-       Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach - stypendium otrzymało 26 uczniów, w tym 6 za osiągnięcia sportowe,

-       Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie - stypendium otrzymało 21 uczniów,

-       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie - stypendium otrzymało 6 uczniów.

     Uroczystość wręczenia stypendium uczniom Szkoły Podstawowej w Radolinie odbędzie się 6 października 2020 r.