Poniedziałek, 04 lipiec. Imieniny Teodora i Innocentego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • 20,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
    w sposób selektywny, dla osób, które kompostują bioodpady 19,00 zł miesięcznie (ulga przysługuje po złożeniu deklaracji)

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

  • 40,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Lista wiadomości