Czwartek, 03 grudzień. Imieniny Franciszka i Ksawerego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Straż Miejska

News

Straż Miejska w Golinie
Straż Miejska w Golinie

  Adres: 62-590 Golina, ul. Nowa 1,

Telefon: 63 241-80-95 wew. 271, 281

e-mail: strazmiejskagolina@o2.pl
 

 
Komendant -  Zdzisław Staszak    Tel. kom  607-097-019

  Inspektor - Zbigniew Bugaj          Tel. kom  695-98-96-51

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 15.30
    w tym przyjmowanie interesantów w biurze
7.30 - 10.00
 


 
1 Straż Miejska w Golinie zwana dalej Strażą jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Golinie. Powołana Uchwałą nr XVII/117/2000 Rady Miejskiej w Golinie z 17 lutego 2000r.
2 Siedziba Straży mieści się przy ul. Nowej 1 w Golinie a terenem działania jest obszar administracyjny Miasta i Gminy Golina.
3 Straż jest umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i gminy Golina.
4 Podstawą prawną działania Straży jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z 09.10.1997 r. ze zmianami) oraz inne akty prawne wydane na podstawie ustawy.