Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Golinie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 29 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski radnych. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 – 2028 (projekt nr 255):

                    1)   odczytanie projektu uchwały,

                    2)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

                    3)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,

                    4)   głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,

                    5)   głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,

                    6)   jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2022 – 2028.  

   5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2022 (projekt nr 256):

                   1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

                   2)   odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,

                   3)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

                  4)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,

                  5)      dyskusja nad projektem budżetu,

                  6)      głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,

                  7)      głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,

                 8)   jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 (projekt nr 260).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021- 2028 (projekt nr 261).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 262).

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny (projekt nr 263).

10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie.

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński