Jesteś tutaj:   

Bezdomne zwierzęta

Odpowiadając na pismo z dnia 16 marca 2015r. o bezdomnych zwierzętach informuję:
1. Gmina Golina nie ma podpisanej umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Znalezione bezdomne zwierzęta przewożone są do Przytuliska przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z.o.o. ul. Parkowa 6, 62-590 Golina lub Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w  Koninie, ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin.
3.Zwierzęta mają dobre warunki.Jest osoba wyznaczona do zajmowania się zwierzętami.
4.Gmina Golina nie ma podpisanej umowy z lekarzem weterynarii. W razie potrzeby konsultacje z Lecznicą dla Zwierząt w Golinie -lekarzem weterynarii Szymonem Kwiatkowskim.
5.Ewidencja zwierząt prowadzona jest przez ZGKiM w Golinie Sp. z o.o. oraz przez Straż Miejską w Golinie.
6.Bezdomne zwierząta przewożone są do Konina-patrz punkt 2.
7.Wolontariusze mogą liczyć na poparcie władz Gminy. Naszym zdaniem praca ich powinna polegać na nagłaśnianiu problemu bezdomnych zwierząt, znalezieniu dla nich domu, zebraniu darów.
 
Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński