Jesteś tutaj:   

Decyzje środowiskowe

OŚiGW 6220-5.1.2015

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         3/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przerobie zużytych kabli i przewodów elektrycznych w celu odzyskania pól surowca miedzi i aluminium na działce o numerze ewidencyjnym 272/3, w miejscowości Węglew – kolonia, obręb Węglew, gm. Golina

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-5.1.2015

 

4

 

 Data złożenia

 

28.12.2015 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Spółdzielnia Socjalna „Piekiełko” ul. Dworcowa 7a, 62-510 Konin

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna, mapka przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-5.6.2015

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-5.1-6.2015

 

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        3/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych w celu odzyskania pól surowca miedzi i aluminium na działce o numerze ewidencyjnym 272/3, w miejscowości Węglew – kolonia, obręb Węglew, gm. Golina

 

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-5.6.2015

 

4

 

 Data wydania

 

 

26.02.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Spółdzielnia Socjalna „Piekiełko” ul. Dworcowa 7a, 62-510 Konin

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-5.6.2015

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-5.1-6.2015

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

              

Lista wiadomości