Sobota, 21 maj. Imieniny Wiktora i Tymoteusza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze z gradem

Dodano: 2022-05-20 15:05:56 Autor:
 
Od 20.05 do 21.05 obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne związane z wystąpieniem silnego wiatru i burzy z gradem.
 
 
News

Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy

Dodano: 2022-05-20 08:58:38 Autor:
 
Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy. Z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia oraz kwiaty i upominek w imieniu samorządu przekazał jubilatce Burmistrz Goliny - Mirosław Durczyński oraz kierownik USC - Kinga Szykowna.
 
 
News

Informacja dla rolników

Dodano: 2022-05-19 10:14:39 Autor:
 
Burmistrz Goliny informuje, że w dniach 25 i 26 maja 2022 roku odbędzie zbiórka folii rolniczych z terenu gminy Golina. Odpady będą odbierane na Targowisku Miejskim w Golinie.
 
 
News

Uwaga! Ważny komunikat

Dodano: 2022-05-16 14:23:12 Autor:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu, którzy dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu Czyste Powietrze u mieszkańców województwa wielkopolskiego.
 
 
News

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie

Dodano: 2022-05-12 13:48:24 Autor:
 
W dniu 9 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż drogi planuje się budowę obustronnych chodników dla pieszych, zatoki postojowe oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji.
 
 
News

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 2022-02-08 09:02:05 Autor:
 
Drodzy mieszkańcy! W związku z obowiązkiem posiadania przez każdą Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie danej jednostki (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na terenie Gminy Golina zbierane są zgłoszenia od mieszkańców w zakresie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kto do tej pory nie dopełnił tego obowiązku, może to jeszcze zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku za pośrednictwem: sołtysa, poczty na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, poczty elektronicznej na adres: e.karnafel@golina.pl, osobiście w Urzędzie, pokój nr 6 w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30.
 
 
News

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Dodano: 2022-05-05 15:23:30 Autor:
 
Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł. Rolniku! - jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy - lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, - złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych, możesz się ubiegać o pomoc! Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.
 
 
News

Od kwietnia 2022 roku bioodpady odbierane będą wyczłącznie z pojemników

Dodano: 2022-03-04 08:45:02 Autor:
 
Odpady ulegające biodegradacji zbieramy wyłącznie w pojemniki koloru brązowego z napisem „BIO”, z tym, że pojemnik może być pokryty kolorem brązowym i napisem „BIO” tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających. W pojemniki mieszkańcy wyposażają się we własnym zakresie.
 
 
News

Złóż deklarację o źródle ciepła do CEEB. To obowiązek. Masz czas do 30 czerwca 2022 r.

Dodano: 2022-04-29 08:54:53 Autor:
 
Zgodnie z prawem od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji - do 30 czerwca 2022 r. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r. to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.
 
 
News

Badanie ankietowe - Aglomeracja Konińska

Dodano: 2022-04-25 14:46:51 Autor:
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej, która obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego (w tym m.in. gminę Golina). Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7jtxvb
 
 
News